cultura lliure
Inici  | Llibres |  Música   |   Sobre Culturalliure.cat    

Inici » Llibres » Programari lliure i empresa a Catalunya » Empreses proveïdores de tecnologia » qDevel


6.13   qDevelDades de l'empresa


Empresa: qDevel
Web: www.qdevel.com

Població: Agramunt

Any de fundació: 2004

Nombre d'empleats: 2

Experts en tecnologies: Linux, Apache, PHP i MySQL.

àrees d'especialització: desenvolupament d'aplicacions web (intranet, extranet, comerç electrònic, CMS, B2B, B2C, etc.) i els serveis que directament se'n deriven (muntatge i gestió de servidors d'aplicacions, registre de dominis, hostatge, allotjament, posicionament web, accessibilitat, usabilitat, etc.), i alhora plataformes i sistemes de publicació de blocs.Qüestionari


Quin perfil i quina responsabilitat teniu a l'empresa?

Sóc en Carles Balaguer, soci fundador i director de programació de qDevel. Tot i que els meus estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes m'han aportat un alt coneixement tècnic sobre maquinari, la meva experiència laboral ha acabat donant-me un perfil eminentment encarat a la programació.


Com va començar l'empresa?

Un cop finalitzada l'etapa laboral de diversos anys en una empresa del sector, un company de feina i jo vam decidir tirar endavant la idea d'iniciar un negoci especialitzat en el desenvolupament de solucions d'alta qualitat basades en el programari lliure i els estàndards oberts. Durant el gener del 2004 aquesta idea es va materialitzar, i qDevel va començar l'activitat empresarial.

Avui en dia, qDevel disposa d'una cartera de clients petita, però fidel, satisfeta amb l'assessorament, la metodologia de treball i el resultat obtingut.


Quin va ser el primer contacte amb el programari lliure?

El primer apropament al món del programari lliure va ser durant els meus estudis d'informàtica a la Facultat Politècnica de la Universitat de Lleida, on la majoria del material docent funcionava sobre una plataforma Linux i on bona part de les assignatures apostaven per tecnologies lliures.

Més tard, en el Departament d'Internet d'una empresa del sector, vaig començar a desenvolupar aplicacions sobre plataforma LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP).


Quins avantatges penseu que us dóna el programari lliure enfront d'altres empreses del sector?

En alguns casos un avantatge força important és el cost, ja que moltes de les solucions basades en programari lliure no estan subjectes a les despeses considerables que signifiquen les llicències d'ús del programari privatiu.

El programari lliure, a més, aporta nombrosos avantatges, enfront del programari privatiu, que el fan més competitiu i el doten d'una major capacitat d'adaptació i d'evolució. Alguns d'aquests avantatges són:

 • Transparència i seguretat: el client disposa del codi font del programari i per tant pot auditar-ne en tot moment la seguretat.

 • Flexibilitat: aquest és un avantatge derivat de l'anterior, ja que el fet de disposar del codi font permet al client la possibilitat de modificar el programari per part del seu propi departament informàtic o per part de terceres persones, cosa que assegura la inversió realitzada.

 • Base de coneixement: el programari lliure se sustenta gràcies a la comunitat que hi ha al darrere i a la seva base de coneixement. Tant el client com el proveïdor de solucions de programari lliure poden aprofitar aquesta base de coneixement per modificar i millorar el producte final segons els requeriments, i també per resoldre les diferents problemàtiques que puguin sorgir durant el procés.

En resum, totes les avantatges incideixen directament en la qualitat del producte final.


Quins són els aspectes que penseu que els clients valoren més del programari lliure?

En la majoria de casos, la virtut principal, i més important, que els clients valoren del programari lliure és el fet d'assegurar-se la inversió realitzada i proporcionar-se una major llibertat de proveïdor.

En alguns casos, fins i tot, el client explicita que el projecte final, juntament amb el codi font, sigui entregat sota llicència lliure per poder-ne portar ells mateixos el manteniment i poder modificar tot allò que creguin convenient.


De quin dels projectes que heu desenvolupat amb programari lliure esteu especialment content?

és difícil escollir només un projecte entre tots els que hem fet. Potser el projecte principal, i més important pel que fa al volum, és el portal de blocs més destacat en llengua catalana: Blocat, implementat amb la plataforma lliure LifeType. Blocat disposa actualment de 6.211 usuaris, 5.714 blocs i una mitjana superior a 10.000 visites diàries. Aquest portal ha estat un dels impulsors de la comunitat blocaire catalana, i ofereix els serveis de blocs de manera gratuïta des de l'inici (quan el portal estava registrat sota el domini lamevaweb.info) fins al dia d'avui, cosa que ha fet que es convertís en un referent en el món dels diaris digitals de parla catalana.

Un altre projecte del qual estem molt orgullosos és el portal BalearWeb, el qual ofereix diversos continguts i serveis per a cadascuna de les quatre illes de la Comunitat Balear. Aquest projecte, desenvolupat per MallorcaWeb, amb la col·laboració de qDevel pel que fa a la programació, intenta concentrar en un mateix portal els serveis bàsics per a l'internauta i aportar tots els continguts relacionats amb ses Illes. Entre aquests, destaquen: directori web, servei gratuït de blocs, notícies, reportatges, exposicions, fotografies, etc., tots classificats per illa (i opcionalment per població) i internacionalitzats a quatre idiomes.

Finalment, i amb la intenció de mostrar les possibilitats de la tecnologia web, m'agradaria comentar un projecte que hem desenvolupat per a un gabinet d'assessoria i gestoria important de la província. El projecte proporciona als usuaris, de manera virtual, diversos serveis de les diferents àrees del gabinet (laboral i fiscal, principalment), amb els avantatges consegüents que això suposa tant per a l'empresa com per als clients. Per al gabinet suposa bàsicament una millor gestió i optimització dels recursos humans, i per als usuaris significa agilitzar els tràmits més habituals i disposar d'un gestor amb un servei 24/7.


Esteu participant actualment en alguna comunitat de programari lliure?

L'equip de qDevel ha participat activament en el desenvolupament del programari lliure LifeType, anteriorment conegut com a pLog. Aquest és un sistema complet per a la gestió de blocs, amb suport multibloc i multiusuari.


Quines penseu que són les amenaces més grans a què s'enfronta el programari lliure en el món de l'empresa?

Bé, avui en dia hi ha dues amenaces clares al programari lliure: les patents de programari i la gestió de drets digitals. Les dues intenten coartar propietats inherents del programari lliure, fet pel qual crec que estem parlant d'amenaces que únicament suposen un obstacle i un alentiment en el procés d'expansió de les tecnologies lliures, però en cap cas una barrera insalvable.


Com penseu que les administracions poden ajudar a desenvolupar un teixit competent en tecnologies lliures?

és evident que l'Administració pot jugar un paper catalitzador molt important en aquest aspecte, segurament no imprescindible, però sí necessari per tal d'accelerar el desenvolupament d'aquest teixit empresarial basat en el programari lliure.

Una aposta ferma per part de les administracions seria una empenta forta per a la normalització de les tecnologies lliures, i això ajudaria considerablement a generar una major confiança a totes aquelles empreses que encara veuen amb recel tot allò relacionat amb el programari lliure.


Quina penseu que serà l'evolució del programari lliure en el món empresarial a Catalunya?

Evidentment, tinc la creença que el programari lliure anirà absorbint cada vegada una major part de mercat en l'àmbit empresarial. Part de les empreses han après a conviure amb un programari privatiu tancat i rígid, que a la vegada no els proporciona de manera escrupolosa la solució desitjada, i crec que el programari lliure afronta aquestes qüestions més acuradament.

Les solucions hi són, un mercat mancat de propostes més encertades també, ara només falta trobar el mètode perquè totes dues coses convergeixin.Taula de continguts
blocs | capítols  | completa ]PortadaPORTADA
PrefaciPREFACI
IntroduccióINTRODUCCIó
1. Radiografia de la indústria del programari1. RADIOGRAFIA DE LA IND...
1.1. Introducció1.1. Introducció
1.2. Tipus d'empreses1.2. Tipus d'empreses
1.3. Efectes de xarxa1.3. Efectes de xarxa
1.4. Bloqueig tecnològic i deproveïdor1.4. Bloqueig tecnològic ...
1.5. El paper dels estàndards1.5. El paper dels estàn...
1.6. Monopoli1.6. Monopoli
2. Programari lliure en la indústria del programari2. PROGRAMARI LLIURE EN ...
2.1. Introducció2.1. Introducció
2.2. Innovació disruptiva2.2. Innovació disruptiv...
2.3. Anàlisi DAFO2.3. Anàlisi DAFO
2.4. Efecte dels factors DAFO en empreses proveïdores i usuàries2.4. Efecte dels factors...
3. Empresa i programari lliure a Catalunya3. EMPRESA I PROGRAMARI ...
3.1. Introducció3.1. Introducció
3.2. Compromís polític3.2. Compromís polític
3.3. Associacions empresarials3.3. Associacions empres...
3.4. Tecnologia i empresa3.4. Tecnologia i empres...
4. Marc jurídic4. MARC JURíDIC
4.1. Introducció4.1. Introducció
4.2. Llicències4.2. Llicències
4.3. Tipus de llicències4.3. Tipus de llicències
4.4. Patents4.4. Patents
4.5. Marques i logotips4.5. Marques i logotips
5. Models de negoci5. MODELS DE NEGOCI
5.1. Introducció5.1. Introducció
5.2. Empreses de serveis lliures5.2. Empreses de serveis...
5.3. Empreses de desenvolupament de producte5.3. Empreses de desenvo...
6. Empreses proveïdores de tecnologia6. EMPRESES PROVEïDORES ...
6.1. BarnaTech6.1. BarnaTech
6.2. Calvet, Vila & Arriaga Consulting6.2. Calvet, Vila & Arria...
6.3. Cometa Technologies6.3. Cometa Technologies
6.4. Dunlock6.4. Dunlock
6.5. Earcon6.5. Earcon
6.6. Genos6.6. Genos
6.7. Gnuine6.7. Gnuine
6.8. GNUnetworks6.8. GNUnetworks
6.9. Internet Web Serveis (IWS)6.9. Internet Web Servei...
6.10. OpenTrends6.10. OpenTrends
6.11. OPS Consulting6.11. OPS Consulting
6.12. Solucions i Serveis amb Sistemes Open Source (S3OS)6.12. Solucions i Servei...
6.13. qDevel 6.13. qDevel
6.14. T-Systems Iberia6.14. T-Systems Iberia
7. Casos d'èxit7. CASOS D'èXIT
7.1. Abertis telecom7.1. Abertis telecom
7.2. Cervi7.2. Cervi
7.3. Infonomia7.3. Infonomia
7.4. UIC7.4. UIC
7.5. Vilaweb7.5. Vilaweb
Conclusions i reflexions finalsCONCLUSIONS I REFLEXIONS ...
Glossari de termesGLOSSARI DE TERMES
BibliografiaBIBLIOGRAFIAlogo_cc.png

logo_secretaria2.png

Valid XHTML 1.0 Transitional